Návrh na konkurz

Loading...

Zoznam dlžníkov / Register dlžníkov

Adresa: Záhradkárska 157,Nižná Hutka 040 18
IČO: 44681925
Dĺžna suma: € 591.91
Počet veriteľov: 1
Adresa: Obchodná 559/37,Bratislava - mestská časť Sta
IČO: 53819152
Dĺžna suma: € 6 086.24
Počet veriteľov: 1
Adresa: Osiková 3210/3, 010 07 Žilina
IČO: 54796521
Dĺžna suma: € 7 809.05
Počet veriteľov: 1
Adresa: Potočná 1439, 022 01 Čadca
IČO: 46511440
Dĺžna suma: € 85 800.00
Počet veriteľov: 1
Adresa: Zlatomoravecká 5, 94901, Nitra
IČO: 45553319
Dĺžna suma: € 370.00
Počet veriteľov: 1
Adresa: 96681 Žarnovica, Mierová 13/1
IČO: 37146645
Dĺžna suma: € 425.34
Počet veriteľov: 1
Adresa: Nitrianska cesta 1688/74, 94001 Nové Zámky
IČO: 46529829
Dĺžna suma: € 496.32
Počet veriteľov: 1
Adresa: Novozámocká 104, 94905, Nitra
IČO: 34142100
Dĺžna suma: € 153.53
Počet veriteľov: 1
Adresa: Mlynská 28, 04001, Košice
IČO: 36596825
Dĺžna suma: € 619.50
Počet veriteľov: 1
Adresa: Kamenín 287, 94357, Kamenín
IČO: 36324493
Dĺžna suma: € 2 880.00
Počet veriteľov: 1
Adresa: 92401 Galanta, Hlavná 1409/32
IČO: 40214249
Dĺžna suma: € 352.86
Počet veriteľov: 1
Adresa: Allendeho 1552/7, 05951, Poprad - Matejovce
IČO: 31656561
Dĺžna suma: € 407.16
Počet veriteľov: 1
Adresa: Dobrianskeho 93, 06801 Medzilaborce
IČO: 34568280
Dĺžna suma: € 333.18
Počet veriteľov: 1
Adresa: 83290 Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1
IČO: 11646748
Dĺžna suma: € 3 912.46
Počet veriteľov: 1
Adresa: Nám. osloboditeľov 77, 07101, Michalovce
IČO: 36179914
Dĺžna suma: € 175.78
Počet veriteľov: 1
Adresa: Železničiarska 21/A, 08001, Prešov
IČO: 36479594
Dĺžna suma: € 343.07
Počet veriteľov: 1
Adresa: Horné Rakovce 1377/10, 03901 Turčianske Tepli
IČO: 40631443
Dĺžna suma: € 72.74
Počet veriteľov: 1
Adresa: ul.Krivá 2, 81104, Bratislava
IČO: 44894562
Dĺžna suma: € 1 212.42
Počet veriteľov: 1
Adresa: Priemyselná 8, 92401, Galanta
IČO: 45908231
Dĺžna suma: € 516.48
Počet veriteľov: 1
Adresa: 94301 Štúrovo, Kossúthova 756/62
IČO: 44703317
Dĺžna suma: € 743.18
Počet veriteľov: 1