TRENDLOG s.r.o.

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

TRENDLOG s.r.o.
t************************
Povstanie českého ľudu 28, 04022, Košice
46853332

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
L********************** 144 09.03.2016 27.09.2022 Nevybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia