SLOVENSKÝ DOM, a.s.

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

SLOVENSKÝ DOM, a.s.
i*******************
Stará Vajnorská 39, 83104, Bratislava
36465151

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
B*************** 253.3 29.10.2014 29.09.2022 Nevybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia