Pedram s. r. o.

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

Pedram s. r. o.
p**********************
0*********
Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská časť
52368467

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
S****************** 2035 18.06.2023 02.08.2023 Nevybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia