Klára Kissová

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

Klára Kissová
g******************
Želiezovce 516/13, PSČ 93701
35596902

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
A********* 1448.39 14.07.2022 02.11.2023 Vybavená
A********* 1335.9 03.08.2022 02.11.2023 Vybavená
A********* 504.71 06.08.2022 13.12.2023 Nevybavená
A********* 1321.5 09.08.2022 13.12.2023 Nevybavená
A********* 951.6 10.08.2022 13.12.2023 Nevybavená
A********* 760.67 11.08.2022 13.12.2023 Nevybavená
A********* 472.8 12.08.2022 13.12.2023 Nevybavená
A********* 73.2 13.08.2022 13.12.2023 Nevybavená
A********* 84.96 14.08.2022 13.12.2023 Nevybavená
A********* 163.68 14.08.2022 13.12.2023 Nevybavená
A********* 834.58 31.08.2022 13.12.2023 Nevybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia