Ekogreenpack s.r.o.

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

Ekogreenpack s.r.o.
k*********************
0*********
Osiková 3210/3, 010 07 Žilina
54796521

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
C************************************************************* 7146.3 13.01.2023 01.02.2023 Nevybavená
C************************************************************* 151.75 04.01.2023 15.03.2023 Nevybavená
C************************************************************* 108 22.02.2023 15.03.2023 Nevybavená
C************************************************************* 403 24.03.2023 15.03.2023 Nevybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia