DIGSON, s.r.o.

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

DIGSON, s.r.o.
r*********************
0*********
Matičná 2, 949 11 Nitra
44059361

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
B*************** 5087.9 30.04.2020 17.08.2023 Nevybavená
B*************** 1000 18.05.2020 17.08.2023 Nevybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia