REGISTRÁCIA

POSTUP PRE ÚSPEŠNÚ REGISTRÁCIU:
1. Vyplňte riadne registračné údaje
2. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte súhlas
3. Odpíšte bezpečnostný kód a stlačte REGISTROVAŤ
4. Vo Vašej e-mailovej schránke nájdete oznam o registrácii aj s linkom na zálohovú faktúru vo výške 120 EUR bez DPH. ( cena za registráciu na jeden rok ).
5. Z dôvodu ochrany pred zneužitím portálu anonymnými zápismi do Registra dlžníkov je nutné platbu realizovať výlučne z účtu, ktorý je vedený na obchodné meno podľa Vami uvedených údajov pri registrácii. V prípade, že si prajete platbu realizovať inou formou, kontaktujte nás na telefónom čísle +421 948 047 548.
6. Po pripísaní registračného poplatku na účet prevádzkovateľa portálu bude možné vykonávať zápisy do registra a využívať všetky výhody portálu ako aj komunikáciu s dlžníkmi.
7. Ďalej uhrádzate len od 6% do 20% z úspešne vymoženej dlžnej sumy. Výška odmeny je odvodená od veku pohľadávky, čím skôr začnete, tým sú náklady na vymáhanie Vašich pohľadávok nižšie.
Názov firmy *
IČO *
Ulica a číslo *
DIČ *
Mesto *
IČ DPH
PSČ *
Telefón *
e-mail *
heslo *
Zmluvné podmienky

súhlasím so zmluvnými podmienkami *
Odpíšte presne číslo *
* Údaje sú povinné.
Cena registrácie na jeden rok je 120 EUR bez DPH.

PREČO SA REGISTROVAŤ

• Zápisom dlžníkov do registra pomôžete prečistiť trh od firiem so zlou platobnou disciplínou a nekalými praktikami podnikania.

• Zverejnenie dlžníka zhoršuje jeho pozíciu u dodávateľov a povesť u obchodných partnerov a tým spôsobuje na neho nátlak, aby plnil svoj záväzok

• Jedinečný spôsob komunikácie medzi veriteľmi a dlžníkmi formou upomienok (predžalobná výzva, možnosť zaslať dlžníkovi na podpis uznanie dlhu a dohodu o splátkach) a e-mailových oznamov. Oznam z portálu NAVRHnaKONKURZ.sk zaslaný dlžníkovi, že bol zaradený do registra dlžníkov, zvyšuje šancu, že svoj záväzok pod hrozbou straty dobrého mena v krátkej dobe uhradí. (náhľad na znenie e-mailu)

• Systém portálu NAVRHnaKONKURZ.sk Vám umožní vyhľadať ďalšieho veriteľa toho istého dlžníka, tým sa zvyšuje šanca na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na Vášho dlžníka.

• Zabezpečíme Vám cenovo výhodnú pomoc

• Možnosť odpredať pohľadávku prostredníctvom Burzy pohľadávok

• Toto všetko získate za poplatok 120 EUR/rok bez DPH

PREČO JE SLUŽBA SPOPLATNENÁ ?

• Portál spravuje vyškolený personál, ktorý sa stará o administráciu celého systému a zároveň rieši jednotlivé reklamácie.

• Spoplatnenie registrácie a úhrada registračného poplatku výlučne z účtu registrovaného používateľa pomáha riadne identifikovať registrovaného užívateľa a odrádza nerozvážnych jedincov a špekulantov od klamlivých zápisov do registra dlžníkov.
Prevádzkovateľ portálu www.NAVRHnaKONKURZ.sk - kontakt, zmluvné podmienky

© 2011-2012 www.navrhnakonkurz.sk