Detail dlžníka - komu dlhuje

Lixon Sabinov
Adresa: Námestie Slobody 63, 08301, Sabinov
IČO: 32013531

Dĺžna suma: € 1075.28
počet veriteľov
1


Na zobrazenie veriteľov Lixon Sabinov je potrebné sa prihlásiť, alebo REGISTROVAŤ SA.
Na priradenie k dlžníkovi Lixon Sabinov ako veriteľ, je potrebné REGISTROVAŤ SA.
Prevádzkovateľ portálu (kontakt) www.NAVRHnaKONKURZ.sk nezodpovedá:
  • za akékoľvek škody, ktoré vzniknú dlžníkom uverejnených na stránkach portálu najmä z dôvodu zverejnenia ich dlhu,
  • za akékoľvek škody, ktoré vzniknú tretím osobám, alebo ktoré vzniknú používateľom portálu www.NAVRHnaKONKURZ.sk v súvislosti s pravdivými, úplnými a aktuálnymi údajmi a obsahom o dlžníkoch a jeho záväzkoch a o údajoch jednotlivých veriteľov.
  • za škody, ktoré tretím osobám a používateľom portálu vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek užívaním systému NAVRHnaKONKURZ.sk

© 2011-2012 www.navrhnakonkurz.sk