Detail dlžníka - komu dlhuje

VP CARGO spol. s.r.o. (TG Cargo s.r.o.)
Adresa: Mikovíniho 10, 91701, Trnava
IČO: 35932040

Dĺžna suma: € 360
počet veriteľov
1


Na zobrazenie veriteľov VP CARGO spol. s.r.o. (TG Cargo s.r.o.) je potrebné sa prihlásiť, alebo REGISTROVAŤ SA.
Na priradenie k dlžníkovi VP CARGO spol. s.r.o. (TG Cargo s.r.o.) ako veriteľ, je potrebné REGISTROVAŤ SA.
Prevádzkovateľ portálu (kontakt) www.NAVRHnaKONKURZ.sk nezodpovedá:
  • za akékoľvek škody, ktoré vzniknú dlžníkom uverejnených na stránkach portálu najmä z dôvodu zverejnenia ich dlhu,
  • za akékoľvek škody, ktoré vzniknú tretím osobám, alebo ktoré vzniknú používateľom portálu www.NAVRHnaKONKURZ.sk v súvislosti s pravdivými, úplnými a aktuálnymi údajmi a obsahom o dlžníkoch a jeho záväzkoch a o údajoch jednotlivých veriteľov.
  • za škody, ktoré tretím osobám a používateľom portálu vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek užívaním systému NAVRHnaKONKURZ.sk

© 2011-2012 www.navrhnakonkurz.sk