Detail dlžníka - komu dlhuje

Ladislav Filo - LUMILA
Adresa: Na Ostrove 298, 032 03, Liptovský Ján
IČO: 34288937

Dĺžna suma: € 140.04
počet veriteľov
1


Na zobrazenie veriteľov Ladislav Filo - LUMILA je potrebné sa prihlásiť, alebo REGISTROVAŤ SA.
Na priradenie k dlžníkovi Ladislav Filo - LUMILA ako veriteľ, je potrebné REGISTROVAŤ SA.
Prevádzkovateľ portálu (kontakt) www.NAVRHnaKONKURZ.sk nezodpovedá:
  • za akékoľvek škody, ktoré vzniknú dlžníkom uverejnených na stránkach portálu najmä z dôvodu zverejnenia ich dlhu,
  • za akékoľvek škody, ktoré vzniknú tretím osobám, alebo ktoré vzniknú používateľom portálu www.NAVRHnaKONKURZ.sk v súvislosti s pravdivými, úplnými a aktuálnymi údajmi a obsahom o dlžníkoch a jeho záväzkoch a o údajoch jednotlivých veriteľov.
  • za škody, ktoré tretím osobám a používateľom portálu vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek užívaním systému NAVRHnaKONKURZ.sk

© 2011-2012 www.navrhnakonkurz.sk