Detail dlžníka - komu dlhuje

MEDPREV, s.r.o.
Adresa: Strážnicka 3, 811 08 , Bratislava
IČO: 43806015

Dĺžna suma: € 3952.67
počet veriteľov
1


Na zobrazenie veriteľov MEDPREV, s.r.o. je potrebné sa prihlásiť, alebo REGISTROVAŤ SA.
Na priradenie k dlžníkovi MEDPREV, s.r.o. ako veriteľ, je potrebné REGISTROVAŤ SA.
Prevádzkovateľ portálu (kontakt) www.NAVRHnaKONKURZ.sk nezodpovedá:
  • za akékoľvek škody, ktoré vzniknú dlžníkom uverejnených na stránkach portálu najmä z dôvodu zverejnenia ich dlhu,
  • za akékoľvek škody, ktoré vzniknú tretím osobám, alebo ktoré vzniknú používateľom portálu www.NAVRHnaKONKURZ.sk v súvislosti s pravdivými, úplnými a aktuálnymi údajmi a obsahom o dlžníkoch a jeho záväzkoch a o údajoch jednotlivých veriteľov.
  • za škody, ktoré tretím osobám a používateľom portálu vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek užívaním systému NAVRHnaKONKURZ.sk

© 2011-2012 www.navrhnakonkurz.sk